Ổ cắm locking Panasonic WF2315WK

Mã sản phẩm: WF2315WK

• Ổ cắm locking gắn âm

• 125V 15A 2P + Ground

Xem thêm
Các sản phẩm khác