QUẠT TRẦN PANASONIC F-56MPG-S

Mã sản phẩm: F-56MPG-S

<p>Ng&agrave;y nay, điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại; Tuy nhi&ecirc;n, sử dụng quạt trần trong nh&agrave; vẫn c&oacute; lợi cho cuộc sống con người. Quạt trần kh&ocirc;ng chỉ tạo ra luồng kh&iacute; rộng để l&agrave;m m&aacute;t hiệu quả, m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p lưu th&ocirc;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; m&aacute;t mẻ được tạo ra bởi hệ thống điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; trong ph&ograve;ng.<br /> &nbsp; Với mong muốn từng bước n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống, quạt trần được kỳ vọng sẽ c&oacute; nhiều t&iacute;nh năng th&uacute; vị v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng bổ sung gi&aacute; trị. Khi bạn chọn một chiếc quạt trần, độ an to&agrave;n v&agrave; độ tin cậy sẽ l&agrave; một trong những mối quan t&acirc;m h&agrave;ng đầu.</p> <p>- Dễ d&agrave;ng&nbsp;lắp đặt kể cả khi trần nh&agrave; bạn chưa c&oacute; sẵn m&oacute;c</p> <p>- Đẹp khỏe khoắn, nhẹ nh&agrave;ng &ecirc;m &aacute;i m&aacute;t mẻ</p> <p>- Ho&agrave;n hảo lắp ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng bếp, văn ph&ograve;ng...</p> <p>- Mầu v&agrave;ng &aacute;nh kim + ghi bạc</p>

Chi tiết sản phẩm

<p>* M&atilde; F-56MPG-GO -&nbsp;Quạt trần 4 c&aacute;nh m&agrave;u v&agrave;ng &aacute;nh kim</p> <p>* M&atilde;&nbsp;F-56MPG-S&nbsp;-&nbsp;Quạt trần 4 c&aacute;nh m&agrave;u bạc</p> <p>- Động cơ AC c&ocirc;ng suất 59W</p> <p>- Đường k&iacute;nh c&aacute;nh: 140cm</p> <p>- Chiều d&agrave;i ti: 31,7 cm</p> <p>- 3 cấp độ gi&oacute;, lưu lượng 180m3/ph&uacute;t</p> <p>- 03 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)</p> <p>- D&acirc;y an to&agrave;n + c&ocirc;ng tắc an to&agrave;n bảo vệ động cơ</p> <p>- Chế độ gi&oacute; theo nhịp sinh học l&uacute;c ngủ (Sleep mode)</p> <p>- C&oacute; điều khiển từ xa</p>

Xem thêm
Các sản phẩm khác